Värme - frågor och svar

Värmen i min lägenhet – frågor och svar


Hur varmt ska det vara i min lägenhet?

Frida Fastigheter försöker se till att temperaturen i din lägenhet är 20 grader vintertid. Det är den temperatur som Socialstyrelsen rekommenderar och som också motsvarar våra miljömål. Av miljöskäl ska innetemperaturen vara högst 21 grader. Varje grads ökning av inomhustemperaturen ger en ökning av energiförbrukningen med 5 procent. Det i sin tur bidrar till en negativ klimatpåverkan.


Hur mäter jag?

Temperaturen mäts en meter upp från golv och en bit in i lägenheten.


Varför är elementet svalt nedtill?

I merparten av våra lägenheter har vi vattenburen värme (element fyllda med vatten som cirkulerar). Ett element ska vara varmare upptill och svalare nedtill. Det varma vattnet strömmar in upptill, ger ifrån sig värme och strömmar ut nedtill för att åter värmas upp. Det är inte säkert att ditt element alltid är varmt. Termostaten är elementens ”hjärna” och mäter när rummet når rätt temperatur och stängs då av. Elementet kan då vara kallt när rummet är 20 grader.


Tips för ett bra inomhusklimat

Se till att inte fönster står öppna under en längre tid! Vädra istället ordentligt en kort stund.

Täck inte för element med möbler, elementskydd eller tjocka gardiner eftersom det förhindrar att värmen sprids i rummet.

Täck inte för termostaten eftersom då känner termostaten en högre temperatur än det är i rummet och varmvattnet i elementet stängs av för tidigt.

Fäll ner persiennerna på nätterna. Persiennerna isolerar så att värmen behålls i rummet.

För en god inomhusluft är det viktigt att inte stänga ventilerna vid fönstren som tar in den friska luften. Luften som kommer in värms upp av elementen och rör sig genom lägenheten.