Parabolregler

Parabolregler


Innan parabol eller annan typ av antenn monteras ska hyresgästen ta kontakt med hyresvärden för att få tillåtelse till uppsättningen.


Vid montering gäller följande

Om hyresvärden ger tillåtelse, får max en parabol per lägenhet sättas upp och paraboltallriken får inte vara större än 110 cm i diameter. Parabol monteras innanför balkongkant för minsta möjliga störning. Inga hål för fästen får göras på balkong eller i fasad. Skador som uppkommer efter demontering av parabol och kablage ska ersättas av hyresgästen. Om lägenheten ligger i ogynnsamt väderstreck eller om den saknar balkong kan hyresgästen ta kontakt med hyresvärden som ger besked om det finns andra alternativ till uppsättning och vad som då gäller.

Efter montering ska hyresgästen kontaktahyresvärden igen. Är parabolen/antennen monterad enligt gällande regler, utfärdar hyresvärden ett skriftligt intyg som överlämnas till hyresgästen.


Viktigt att veta

Parabol/antenn som är felaktigt monterad eller saknar skriftligt tillstånd från Frida Fastigheter AB, måste omedelbart plockas ner. Om hyresgästen, trots påpekande, inte själv tar ner parabolen/antennen, kommer det att göras avhyresvärden, på hyresgästens bekostnad.


Vid frågor kontakta uthyrningen på info@fridafastigheter.se eller på telefon, 0521-740 500.