Parabolregler

Innan parabol eller annan typ av antenn monteras ska hyresgästen ta kontakt med hyresvärden för att få tillåtelse till uppsättningen.


Vid montering gäller följande

Om hyresvärden ger tillåtelse, får max en parabol per lägenhet sättas upp och paraboltallriken får inte vara större än 110 cm i diameter. Parabol monteras innanför balkongkant för minsta möjliga störning. Inga hål för fästen får göras på balkong eller i fasad. Skador som uppkommer efter demontering av parabol och kablage ska ersättas av hyresgästen. Om lägenheten ligger i ogynnsamt väderstreck eller om den saknar balkong kan hyresgästen ta kontakt med hyresvärden som ger besked om det finns andra alternativ till uppsättning och vad som då gäller.

Efter montering ska hyresgästen kontaktahyresvärden igen. Är parabolen/antennen monterad enligt gällande regler, utfärdar hyresvärden ett skriftligt intyg som överlämnas till hyresgästen.


Viktigt att veta

Parabol/antenn som är felaktigt monterad eller saknar skriftligt tillstånd från Frida Fastigheter AB, måste omedelbart plockas ner. Om hyresgästen, trots påpekande, inte själv tar ner parabolen/antennen, kommer det att göras avhyresvärden, på hyresgästens bekostnad.


Kontaktperson

Frågor som rör detta besvaras av Therese Persson, 076-010 56 51 eller therese@fridafastigheter.se


HUVUDKONTOR

Frida Fastigheter AB

Dr Sellbergs väg 5 

462 54  Vänersborg 

OMRÅDESKONTOR

Frida Fastigheter AB

Sundsgatan 16 

462 33  Vänersborg 

KUNDSERVICE

0521-740 500


E-POST

info@fridafastigheter.se


 

ORGANISATIONSNUMMER

556550-2225

Copyright © Frida Fastigheter 2019