Utebliven betalning

Utebliven betalning


Vad händer om hyran inte betalas i tid? Om du betalt din hyra mer än en vecka efter förfallodagen, kan hyresvärden säga upp dig utan uppsägningstid. Din hyresrätt är då förverkad.

Om hyresvärden säger upp ditt hyresavtal får du först ett meddelande där det står att du kan få tillbaka hyresrätten om du betalar hyran inom tre veckor från den dag du fick del av meddelandet.


Om du inte betalar hyran inom tre veckor så riskerar du att förlora rätten att bo kvar. De tre veckorna börjar räknas efter det att hyresvärden skickat ett meddelande till socialkontoret om att du kommer att bli uppsagd.

Betalar du hyran några dagar försent vid upprepade tillfällen, kan hyresvärden säga upp dig och du blir tvungen att flytta. Hyresvärden måste innan dess uppmana dig att betala hyran i rätt tid och informera dig om att du kan förlora ditt hyresavtal om förseningarna fortsätter.


källa: Hyresgästföreningen