Störningar

Störningar


Vad måste accepteras?

Vi är måna om att alla ska trivas tillsammans. Det är därför viktigt att visa hänsyn och inte störa sina grannar medvetet. Att bo i flerbostadshus innebär att man bor nära sina grannar. En del ljud från omkringboende får man räkna med och måste tolereras. Men för att alla ska trivas gäller dock att visa hänsyn.


Hyreslagen

Hyreslagen ser strängt på störningar. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse, riskerar att bli uppsagd från lägenheten.


Så här står det i hyreslagen § 25:

"När hyresgästen använder lägenheten skall han/hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar...


Hyresgästen skall vid sin användning av lägenheten också i övrigt iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten..."


Hyresgästens skyldigheter gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som tex trappa, hiss och tvättstuga.


Några exempel på vad lagen menar:

Ljudstörningar är inte tillåtna. Man får inte störa genom att föra oväsen som tex att tala för högt eller skrika. Man får inte spela högt på musikanläggning eller ha volymen på TVn alltför hög.

Grannarna får inte heller störas av oväsen i trappan på grund av tex besökare till lägenheten.

Hundar får inte skälla eller yla så att omkringboende störs.

En enkel tumregel kan vara att man ska undvika att störa sina grannar oavsett tidpunkt på dygnet. Det är extra angeläget från klockan 22 till klockan 08 eftersom man skall kunna sova ostört.


Vad gör jag om grannen stör?

Spelar en granne störande musik eller håller på med någon annan störande aktivitet rekommenderar vi att du i första hand kontaktar grannen. Oftast beror störningar ibland på rent oförstånd och ett vänligt påpekande mellan grannar brukar räcka.


Kontakta fastighetsägaren och anmäl störningen på telefon 0521-740 500 eller info@fridafastigheter.se

Vi kontrollerar anmälan och skickar vid konstaterad störning ett varningsbrev till berörd hyresgäst.