Grillning

Grillning i våra områden


På balkongen är det på grund av brandrisk och os, endast tillåtet att grilla med elgrill.


På uteplatsen till din bostad får du lov att grilla med kolgrill. Grillen ska placeras så att brandrisk inte föreligger och att oset inte stör dina grannar.


Kom ihåg att släcka efter avslutad grillning!