Uppsägning

Uppsägning av hyresavtal


Uppsägning av hyresavtal ska göras skriftligt och det gör du enklast genom att använda hyresavtalets sista punkt "överenskommelse om avflyttning". Skriv under och posta därefter hyresavtalet till oss. Uppsägningstiden för din bostad är tre kalendermånader räknat från det månadsskifte som kommer närmast efter uppsägningsdatumet. Det innebär att om du säger upp dig den 6 maj räknas juni, juli, augusti som uppsägningsmånader.


Observera att särskilda regler gäller vid dödsfall. För mer information kontakta vår uthyrning på 0521-740 500.


Visning av lägenhet

Uppsagd lägenhet erbjuds till nya hyresgäster och du är då skyldig att visa lägenheten för den eller de som får erbjudande och kontaktar dig.


Besiktning

Beställ tid för besiktning av din lägenhet i god tid före avflyttning. För tidsbokning ringer du 0521-740 500. Om besiktningen visar på onormalt slitage eller skador som du själv orsakat, blir du tvungen att antingen åtgärda skadan eller betala vad det kostar att återställa skadan.


På avflyttningsdagen

Lägenheten ska vara noggrant städad.

Balkong och lägenhetsförråd ska vara tomma och städade.

Om lägenheten har trädgård/uteplats ska den lämnas i prydligt skick.

Gräset ska vara klippt och rabatter rensade om årstiden tillåter det.

Lämna kvar brandvarnare som du inte själv monterat.

Om städningen inte godkänns vid slutbesiktning eller om något som hör till lägenheten saknas debiteras du för det.


Nycklar och brickor

När du flyttar ska samtliga nycklar, brickor och bokningscylindrar lämnas in till oss. Fattas det nycklar debiteras du för låsbyte och för det antal nycklar eller brickor som saknas.