Hemförsäkring

Hemförsäkring


Som hyresgäst hos Frida Fastigheter är Du skyldig att teckna en hemförsäkring senast i samband med kontraktsstart.


Frida Fastigheters försäkring täcker bara skador på fastigheten, inte på dina privata tillhörigheter. Därför är det oerhört viktigt att du själv tecknar en hemförsäkring som täcker skador på dina möbler eller annat i lägenheten, t ex vid en brand, en översvämning eller någon annan skada. De flesta hemförsäkringar omfattar också rese-, rätts-, överfallsskydd och ansvarsförsäkring. Dessutom omfattar hemförsäkringen alla medlemmar i en familj.


Månadskostnaden för en normalförsäkring för bostadslägenhet, motsvarar ungefär vad det kostar att köpa en pizza, en gång per månad. En hemförsäkring är alltså ett billigt sätt att bespara dig och din familj onödiga utgifter och ge ett bra skydd, om olyckan skulle vara framme.


Opartisk information och vägledning om försäkringar hittar du på www.konsumenternas.se