Skadedjur

Skadedjur


Hyresvärden har avtal med företag som bekämpar av alla typer av skadedjur och insekter i lägenheten. Som hyresgäst är du skyldig att anmäla förekomst av ohyra i din bostad.


Det är mycket viktigt att man omgående anmäler om man har minsta misstanke om att det förekommer skadedjur i lägenheten. Ju tidigare bekämpning startas desto snabbare förhindras eventuell spridning, både i den egna lägenheten och i huset för övrigt.

Om du råkar ut för skadedjur i lägenheten kontakta er fastighetsskötare.


Skadedjur

Det finns en mängd olika djur som vi kallar skadedjur. Definitionen på skadedjur är djur som genom att vara på fel ställe vid fel tidpunkt ställer till bekymmer eller problem för människan. De vanligaste skadedjuren uppdelade på insekter, gnagare och fåglar.


Du kan även läsa om vad du själv kan göra för att förebygga de vanligast förekommande skadedjuren på Nomor.se − Fakta & Råd.


Vägglöss

Vägglöss har återigen blivit ett stort problem i Sverige och resten av världen. Det beror på bla. på människors förändrade resvanor och att vägglössen utvecklat motståndskraft mot bekämpningsmedel. Vägglöss bygger nya populationer vilket innebär att du måste sanera för att bli av med dem.


Vägglöss är nattaktiva insekter (skinnbaggar) som likt mygg lever av att suga blod från oss människor. De är rödbruna och liknar små platta skalbaggar. De är ca 1-5 mm långa och kan inte flyga.