Inflyttning

Inflyttning


Nycklar

Nycklar till din nya bostad får du tillgång till klockan 12.00 den dag ditt hyreskontrakt börjar gälla. Om detta är en lördag, söndag eller annan helgdag, får du nycklarna klockan 12.00 vardagen efter helgen. Avflyttande hyresgäst har ansvaret för att lämna in nycklarna till oss när kontraktet upphör. Behöver du fler nycklar till din lägenhet måste du anmäla det till vår fastighetsskötare. Extra nycklar betalar du själv.


Hemförsäkring

Hyresvärdens försäkring täcker bara skador på fastigheten, inte på dina privata tillhörigheter. Därför är det oerhört viktigt att du själv tecknar en hemförsäkring som täcker skador på dina möbler eller annat i lägenheten, t ex vid brand, översvämning eller annan skada. Hemförsäkringen skall gälla från och med hyreskontraktets första dag.

Opartisk information och vägledning om försäkringar hittar du på http://www.konsumenternas.se/.


Elabonnemang

Du måste själv teckna abonnemang för el i din lägenhet.


Adressändring

Kom ihåg att anmäla din nya adress. Det gör du lättast på Svensk Adressändring. Det fyrsiffriga lägenhetsnummer du ska ange i din flyttanmälan hittar du på ditt hyreskontrakt.


Portanslag

Vi satsar på god service och personlig kontakt. Som kund hos oss vill vi att det ska vara enkelt att komma i kontakt med oss. I entrén till ditt boende sitter ett anslag om viktiga telefon nummer. Denna information får du även i samband med att du kvitterar till dig dina lägenhetsnycklar.