Lokaler

Lokaler

Edsgatan 18

Lokaler                                          1 546 kvm

Antal våningar                             Källare, våning 1-2

Parallellgatan 16/Nygatan 71

Antal lokaler                                 11 lokaler i varierande storlek

Antal våningar                              1

Edsgatan 23

Lokaler                                          4 lokaler i varierande storlek

Antal våningar                             1

Sundsgatan 16/Edsgatan 25/Kungsgatan 13

Lokaler                                          3 lokaler i varierande storlek

Antal våningar                             3

Kungsgatan 3/Residensgatan 13/Köpkansgränd 2

Lokaler                                          10 lokaler i varierande storlek

Antal våningar                              1-2


Kungsgatan 5/Köpmansgränd 4 

Lokaler                                          4 lokaler i varierande storlek

Antal våningar                             1


Parallellgatan:Nygatan
Parallellgatan:Nygatan 1
Sundsgatan 16
Edsgatan 25