Personal


Teknisk chef

Anders Eklund

anders@fridafastigheter.se

Direkt: 0521-577 514


Ekonomiansvarig

Elisabeth Larsson

elisabeth@fridafastigheter.se

Direkt: 0521-577 513


Fastighetsvärd för centrum

Peter Engström

peter@fridafastigheter.se

Direkt: 0521-577 511


HUVUDKONTOR

Frida Fastigheter AB

Dr Sellbergs väg 5 

462 54  Vänersborg 

OMRÅDESKONTOR

Frida Fastigheter AB

Sundsgatan 16 

462 33  Vänersborg 

KUNDSERVICE

0521-740 500


E-POST

info@fridafastigheter.se


 

ORGANISATIONSNUMMER

556550-2225

Copyright © Frida Fastigheter 2019