Parkeringsregler

I vissa av våra områden finns p-platser eller garage att hyra. Du kan ställa dig på kö till en parkeringsplats eller en garageplats genom att klicka på Kundanmälan. Vi hyr i första han ut parkeringsplatser och garageplatser till våra bostads- och lokalhyresgäster.

 

Bara körbara bilar på p-platser och i garage

På den p-plats du hyr eller som hör till ditt bostadsområde får du bara parkera personbilar i körbart skick. Även om du betalar din parkeringsplats får du inte använda den för avställda bilar, skrotbilar eller liknande.

I bostadsområden där parkering samnyttjas, får varje hushåll enbart parkera ett fordon.

 

Särskilda regler för garage/garageplats

Det är förbjudet att förvara brandfarliga vätskor och gaser i garaget – undantag är en bensindunk på maximalt fem liter. Dunken ska då förvaras i bilen.

 

Du får aldrig utföra egen verksamhet i garaget eller använda det som förråd för annat än nedanstående.

 

Trafikfria gårdar

För din säkerhet och trygghet är våra gårdar bilfria. Tillfällig i- och urlastning (ca 10 minuter) är tillåten. Var extra försiktig när du kör in i bostadsområdet..​

HUVUDKONTOR

Frida Fastigheter AB

Dr Sellbergs väg 5

462 54 Vänersborg

 

 

OMRÅDESKONTOR

Frida Fastigheter AB

Sundsgatan 16

462 33 Vänersborg

 

 

KUNDSERVICE

0521-740 500

 

E-POST

info@fridafastigheter.se

 

ORGANISATIONSNUMMER

556550-2225

Copyright © Frida Fastigheter 2018